Tema torti sööb ja saia.

Oma lahke laia näoga

vaatab tema ilma laia.