Ajast, kui riik hakkas ergutama väikese vanusevahega laste sünde – lubades iga kahe ja poole aasta sisse mahtunud (nüüd on see piir kolm aastat) uue lapse sünnitamise eest jätkata samas suuruses vanemapalga maksmist –, sünnitasid naised pikemalt mõtlemata järjestikuseid lapsi. See kujunes kirjutamata normiks, riiklikult heaks kiidetud ja justkui kõige loomulikumaks pereplaneerimise viisiks.

Suure missiooniga Eesti rahva iivet tõsta külvatakse uuest aastast rahaga üle kõik pered, kus kasvab vähemalt kolm last. On oht, et sellest kujuneb järgmine riiklikult tunnustatud „kõige loomulikum“ pereplaneerimise viis