Pärast kaks ja pool tundi kestnud arutelu läks kolleegium asja arutama. Kohtus peab otsuse langetama 30 päeva jooksul, seega on esimene võimalik otsuse teatavaks tegemise tähtaeg 13. jaanuaril. Kui kohus otsust selleks ajaks valmis ei jõua, on võimalus tähtaega pikendada veel 30 päeva. Seega kuulutatakse asjas lahend välja hiljemalt 13. veebruaril.

Kohtuasi sai alguse tänavu 25. märtsil Ekspressi veebis ilmunud artiklist „Kogu Swedbank Eesti endine juhatus sai kahtlustuse Vene oligarhiga seotud rahapesus“.

Riigiprokuratuuri väitel kajastas Ekspress eeluurimises olevat Swedbanki kriminaalasja ilma prokuröri loata, rikkudes seega kriminaalmenetluse seadustikku. Riigiprokuratuuri nõudel trahvis Harju maakohus Eesti Ekspressi ning ajakirjanikke Sulev Vedlerit ja Tarmo Vahterit igaüht 1000 euroga.

Ekspress vaidlustas trahvi Tallinna ringkonnakohtus, mis karistuse tühistas. Sellega ei nõustunud riigiprokuratuur, mis pöördus lõpliku lahendi saamiseks riigikohtusse.

Riigiprokuratuuri trahvinõuet esindab kohtus juhtiv riigiprokurör Taavi Pern. Eesti Ekspressi advokaadid on Oliver Nääs, Mari Männiko ja Sander Potisepp.

Riigikohus peab suulisi kohtuistungeid väga harva. Antud kohtuasja vaatab läbi kriminaalkolleegiumi kogu koosseis: kolleegiumi esimees Saale Laos ning kohtunikud Hannes Kiris, Paavo Randma, Velmar Brett, Juhan Sarv ja Heili Sepp.

Istungil andis riigikohtunik Juhan Sarv ülevaate protsessi senistest arengutest. Sõna saavad prokuratuuri esindajad ja kaitsjad, selgitamaks oma seisukohti.