Määruse allkirjastas justiitsminister Lea Danilson-Järg novembri lõpus.

Eelnõu seletuskirjas seisab ka soovitus, et kinnipeetavate rasedate käsi tohib - näiteks haiglasse uuringutele viimisel – raudu panna vaid „äärmisel juhul, näiteks kui kinnipeetav on füüsiliselt agressiivne“.

„Raseda ja sünnitava kinnipeetava füüsiline ohjeldamine võib olla terviserisk nii naisele kui lapsele,“ seisab eelnõu seletuskirjas.

Vanglateenistuse avalike suhete osakonna nõunik Liis Lumiste selgitas, et juba mõnda aega on vanglates „rakendatud põhimõtet, et kui ohutase on madal, viiakse kinnipeetavaid rasedaid protseduuridele käeraudadeta, sünnitama on alati viidud käeraudadeta“.

Lumiste ütleb, et varem on „vajadusel ka raseda puhul käeraudu kasutatud“ ja lisab: „Käesoleva aasta esimesest poolest käeraudu kasutatud pole.“

Sel aastal on Tallinna vanglas olnud üks sünnitaja.