„Selle ettevõtte likvideerimine on hetkel töös, aga see on aeganõudev protsess,“ märkis Villig. „Kuni juriidilise keha likvideerimiseni hoiab veebileht meid paraku „aega võitvate“ ettevõtete nimekirjas. Oleme sel teema kontakteerunud ka Yale’i ja teiste sarnaste andmebaaside pidajatega.“