Nüüd teatas Tartu ringkonnakohus, et arutab Lemberi süüasja 15. novembril toimuval istungil. Varasem arutamine käib kohtul lihtsalt üle jõu.