Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ristmeedia tudengitena pidime tegema projekti ühiskondlikult olulisel teemal. Meil oli grupis kuus 19–21-aastast naist. Et meil kõigil oli kahjuks mingi varasem kokkupuude korgijoogi teemaga, puudutas just see meid kõiki. Kahel meist oli lähedane olnud mürgitamise ohver, teistel mõni kaugem tuttav korgijooki saanud.

Hakkasime otsima, millist eestikeelset infot selle teema kohta internetis leiab, ja tuli välja, et väga vähe. Mis eriti halb – me ei leidnud ühte infoallikat, kuhu oleks koondatud kogu oluline info korgijoogi kohta.

Otsustasime selle probleemi lahendada.