EKRE tõdeb oma programmis üsna dramaatiliselt, et „eelseisvatel Riigikogu valimistel on kaalul Eesti rahvusriigi püsimajäämine, Eesti praegune valitsus on viinud meie riigi ja rahva hävingu äärele“. EKRE sõnul „rahvuskonservatiivid teavad ainsana, kuidas panna majandus kasvama ja kuidas pöörata meie inimeste heaolu tõusule“. Jääb mulje, et Eesti kõlgub kuristiku serval ja vaid EKRE võit suudab meid päästa sügavikku langemisest.