Käesoleval hetkel jätavad komisjoni liikmed Kaitseväekalmistul ja Maarjamäel asuvate monumentide osas hinnangu kujundamata, kuna see vajaks tervikliku kontseptsioonina laiemat ühiskondlikku arutelu (Riigikantselei).

Üks nendest objektidest asub Tallinnas Pirita tee ääres Maarjamäel. Selle osas on juba ilmunud mitmeid avalikke arvamusi, ennekõike maastikuarhitektuuri ja linnaplaneerimise vaatenurgast. Minule pakuvad aga rohkem huvi ülejäänud kolm. Need kõik asuvad Tallinnas Filtri tee kalmistu lõunapoolses nurgas.