Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist seletati, et halva seisu põhjuseks on õigeaegse hoolduse tegemata jätmine või valede hooldusvõtete kasutamine. Lisaks kaevetöödega puude juurestiku kahjustamine. Keskkonna eest vastutav abilinnapea Vladimir Svet ütles, et enamik eelmisel aastal raiutud puudest asusid eramaal ja Tallinn istutab linnamaale rohkem puid, kui raiub.