2006. aasta lõpus koostas ta kava endale ustavate järgijate kasvatamiseks. Nendeks pidid saama loodavates poolmilitaarsetes laagrites paremäärmuslikus vaimus koolitatud Eesti noored.