Enamikel teadlastel puudub kindlustunne, kuna sissetulek sõltub projektide rahastusest. Seega on nii teadlased kui gruppide juhid pidevas stressis – kuidas edasi elada, kui uut projekti ei rahastata? Kuna õnnestumise protsent on madal, siis ongi teadlased pidevas grantide kirjutamise protsessis ning teadustöö tegemiseks jääb üsna vähe aega.