Nii Henitšeskis kui okupeeritud Melitopolis poseerisid vennaskalmistutel lapsed, kellele oli nii otseses kui ülekantud tähenduses pähe tõmmatud punane barett. Nõukogulikus kantseliidis tekst piltide juures andis teada: „Noorarmeelased andsid piduliku vande jääda alati ustavaks oma Isamaale, järgida Noorarmee määrustikku, järgida vapraid traditsioone, aidata nõrgemaid, püüelda võitude poole nii õpingutes kui spordis ning austada kangelaste mälestust.“

Jaga
Kommentaarid