Pärast tema koondamist on raamatud vangla eluosakondade riiulitel kättesaadavad.

Vangidel on mitmeid leidlikke viise, kuidas raamatuid lisaks lugemisele kasutada.