Lausmaa ei ole Kaljurannaga kohtunud ega plaani seda veel niipea teha. Tal on põhimõte mitte rääkida oma klientidega enne, kui ta on tutvunud kriminaalasja materjalidega.