Kohus süüdistab nii Putinit kui ka Lvova-Belovat selles, et Ukraina okupeeritud aladelt on ebaseaduslikult küüditatud, ümber paigutatud Ukraina rahvast, ennekõike Ukraina lapsi. Kohus märgib, et neile esitatud avalduse põhjal on „põhjendatud alus“ uskumaks, et mõlemad kahtlusalused kannavad nende sõjakuritegude toimumises vastutust.

Jaga
Kommentaarid