Eriti jõudsalt on ülekaaluliste laste osakaal kasvanud peredes, kelle majanduslik olukord on halb – möödunud õppeaastal olid kehvemal majanduslikul järjel perede lastest peaaegu veerand ülekaalulised või rasvunud.