Ekspress ei tea juhtunu üksikasju, sest kohus kuulutas menetluse kinniseks.

Lisaks käskis kohus ümber lükata pere kohta avaldatud valeandmed. Just seetõttu üllataski Postimees eelmise nädala kolmapäeval lugejaid, avaldades Eesti ajakirjandusajaloos ennenägemata suured teated valeandmete avaldamise kohta nii oma kaanel kui kahel sisuküljel.

Ilmselt käskis kohus trükkida vastavad teated täpselt samasugusel pinnal nagu neli aastat tagasi Suisleppadest rääkinud artikkel. Kui vastav lugu oleks ilmunud kusagil tagaotsas ja pisikesena, siis oleks ka teade info ümberlükkamise kohta ilmunud tagaotsas ja väikeses mahus.

Lisaks avaldas Postimees teate valeinfo ümberlükkamise kohta ka oma veebiküljel. Digiajastul tarvitatakse meediat enamasti just veebi kaudu.