Miks just see daam, aga mitte näiteks Vene kaitseminister või kindralstaabi ülem? Vastus peitub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (inglise keeles International Criminal Court, lühendatult ICC) üldiste volituste piiratuses. ICC pädevuses on inimsusevastased kuriteod, sealhulgas genotsiid, samas on sel kohtul agressioonisõdade menetlemine raskendatud.

Jaga
Kommentaarid