Sellel uulitsal kehtib kiirusepiirang 30 km/h nagu ka ülejäänud Kalamajas. Ehk on suurim lubatud kiirus seal palju väiksem kui mujal pealinnas.