Naisjuhid ja juhid

Eesti peaminister on esimest korda naine. Ka selle üle tunneme õigustatult uhkust. Kui aga panna Google’i otsingusse sõna „naispeaminister“, tuleb vasteid ligemale 4000. Sõnale „meespeaminister“? 150. See pealtnäha tühine asi illustreerib paraku suurepäraselt seda, mida näeme nii Eesti riigi juhtimises kui siinsetes ettevõtetes. Juhi rollis mehe puhul ei tunne keegi tarvidust defineerida inimest tema soo kaudu, naise puhul kahjuks aga küll.

Juhtivatel ametikohtadel on naisi vähe ja mängureeglid on pigem kehtestatud edukate meeste poolt. See on nii ka mujal maailmas, ent on riike, kus olukord jõudsalt paraneb. Eestis kasvab naiste hulk ettevõtete juhtkondades sama visalt kui riigi poliitilises juhtkonnas. Miks? Sest riikides, kus saadakse kiiremini tulemusi, on sellega süsteemselt ja kaua tegeletud. Tegeletakse aga seepärast, et mõistetakse – sooliselt üheülbalised esindusorganid näevad riigivalitsemist läbi oma prisma. Mehel on keeruline näha maailma naise silmadega ja vastupidi.