„Kaitseväekohustuslaste registris võetakse arvele kõik vähemalt 17aastased meessoost Eesti Vabariigi kodanikud. Kui mehe isikukood muutub naise isikukoodiks, siis ta kustutatakse registrist.

Kaitseressursside Amet vahetab pidevalt andmeid Rahvastikuregistriga. Sugu vahetanud isikuid on meil olnud ja neid on nii registris arvele võetud kui registrist kustutatud.

Kui naine, kes on muutnud sugu, saab endale mehe isikukoodi, siis kantakse tema andmed registrisse. Enne ajateenistusse asumist toimub terviseseisundi hindamine. Kui soovahetus ei põhjusta diagnoositud terviseprobleeme, mis välistavad teenistusse kutsumise, siis kutsutakse ta ajateenistusse.

Kui sugu vahetanud noormees soovib naisena asuda teenistusse, siis tuleb tal esitada selleks taotlus. Enne teenistust hinnatakse tema terviseseisundit. Kui soovahetusest tingitud terviseprobleeme pole ja muu tervis on ka korras, siis võetakse ta naisena ajateenistusse.

Soo vahetamise kohta näevad andmeid Kaitseressursside Ameti arstid digiloost või esitab isik selle kohta tõendi, kui digiloos andmeid ei ole. Ajateenistusse määravad ametnikud aga toimunud soovahetusest üldjuhul teada ei saagi, kui just isik ise sellest teenistusse määramisel ei räägi.“