Keegi ei eita seda, et küüditamine on inimsusevastane kuritegu. Smuuli ja Vaarandi üle kirjanike seas puhkenud diskussioonis aga levisid kummastavad väited, et viimaste näol oli „lihtsalt küüditamisel juures olnutega, mis ei saa iseenesest olla inimsusevastane kuritegu“ ja et nad kui „parteisse kuulunud aeti sellele aktsioonile käsukorras“. Liidu sees levinud arusaama kohaselt „ei ole Smuul ja Vaarandi, nagu ka paljud teised, keda „küüditajateks“ nimetatakse, mitte represseerijad, vaid ise repressioonide ohvrid“.