Laevastiku sideohvitserile kuulunud tüse toimik pealkirjaga „Geheim“ („Salajane“) sisaldab 1944. aastast pärinevaid telegramme, osaliselt originaalallkirjadega sõjategevuse ettekandeid ja mustvalgeid fotosid.

Toimiku alghind Hermann Historica oksjonil 12. mail on 850 eurot.

Toimik võiks pakkuda suurt huvi eesti sõjaajaloolastele. Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu! ilmub praegu Reigo Rosenthali järjejutt 1944. aasta lahingutest Peipsi ääres. Rosenthali sõnul pole Saksa sõjaväe „rohujuure tasandi dokumente kõnealuste sündmuste kohta peaaegu üldse säilinud“.

AJALOOLASED SEDA LOEKSID: Rohelise päisega originaaltelegramm olukorrast Peipsi järvel mais 1944.
SALATOIMIK SISALDAB KA FOTOSID: See pilt kujutab Võõpsu sadamas aurikut Võitja.