Statistikaameti 2021. aasta andmetel lahutas abiellujatega võrreldes 39,9 protsenti paare. Seitse aastat tagasi lahutasid aga pea pooled. Veebelehekülg divorce.com ütleb, et terves maailmas on lahutamine langustrendis.