Mida see pärandi müük tähendab? Lihtsustatult seda, et kui inimene sureb, saavad tema pärijad tema vara endale. Väga tihti pärandit ei jagata, ehk pärijatele (abikaasale, lastele) jääbki igaühele mõtteline osa pärandist. Kui ühe pärija osas alustatakse täitemenetlust, saab kohtutäitur selle mõttelise osa arestida ja enampakkumisele panna. Seda tehakse väga agaralt.