2004. aastal pandi „Kristuse taganutmine“ enampakkumisele kui Lucas Cranachi enda hilisperioodi maal, mille ta lõi koos oma pojaga. Esimest korda oli teos näitusel 1935. aastal Kölnis, kus seda esitleti kui Cranachi senitundmatut maali. Nii oldi kuni tänaseni seisukohal, et „Kristuse taganutmise“ autor on Cranach vanem.

Selle aasta märtsis tehti maalile Kölnis aga tehnoloogiline ekspertiis, mille järgi on maal loodud 1540. aasta paiku siiski Cranach vanema Wittenbergi töökojas, aga mitte meistri enda poolt.

Vaatamata töö heale kvaliteedile „ei saavuta see aga meisterlikkust, millega Lucas Cranach vanem realiseeris näiteks Bostonis asuva „Kristuse taganutmise“ (1538) ja muid töid“. Ka välistas ekspertiis koostöö noorema Cranachiga. Sellest hoolimata maksti maali eest kõrget hinda.