„Mingit pikaajalist kava või plaani ei ole võimalik looduslike olude ettearvamatuse tõttu ja üldise kliimamuutuse foonil teha,“ märkis ta. „Tallinna Vesi teeb omalt poolt kõik temast oleneva, et kevadperioodiks saaksid veehoidlad täidetud nende normaalpaisutuse mahus. Edasine veevõtt toimub vastavalt keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaloa nõuetele.“

„Oleme vältinud Soodla ja Paunküla veehoidlate maksimaalset tühjendamist keskkonnaloas toodud miinimumpaisutuse tasemeni,“ selgitas Niiberg. „Siit tuleb ka plaan võtta eriti kuivadel perioodidel vett mitte ainult ühest veehoidlast, vaid võimalusel mõlemast.“

Ülemiste järve valgalal on kuus veehoidlat: Paunküla, Soodla, Raudoja, Aavoja, Kaunissaare ja Vaskjala, kuid veefirma kasutab Ülemiste veevarude turgutamiseks tavaliselt vaid kahte esimest loetelust.