Kaitseressursside Amet alustas mullu ajateenistusse ilmumata jätmise eest 172 väärteomenetlust. Väkke kutsutakse tavaliselt 3200–3500 inimest aastas ehk kõrvalehoidjate osa oli väike. Arstlikku komisjoni kutsutakse aastas umbes 8000 noort, sellest üritas mullu kõrvale nihverdada