„Programmi alusväärtused ei muutu,“ ütleb e-residentsuse programmi riski- ja õigusjuht Oscar Õun. „Tegeleme riskide juhtimisega ja kontsentreerumine turvalisematele riikidele on osa suunast.“