Nii see on. Aga eks keskmine palgatase on Harjumaal ja Tallinnas niivõrd palju kõrgem, et transpordikulu ei võta enam sageli nii suurt osa inimese sissetulekust. Liikuvusvaesus on aga suur probleem Eesti maapiirkondades, kus palgatase on madalam. Maapiirkondade ja väikelinnade tööandjad on hädas, et inimesed ei jõua mõistliku kuluga töökohta.

Kuidas on Tallinnast palju suuremas Helsingis õnnestunud liikuvusvaesust vähendada?

Liikuvusvaesus tekib linnades, kus on suur sõltuvus isiklikust autost – eriti „kaks autot peres“ mudelis. Helsingis on esiteks teadlikult arendatud ühistransporti. Teiseks on linna ruumilist planeerimist arendatud nii, et uutel töökohtadel ja kinnisvaraarendustel ei ole lastud tekkida kohtadesse, kuhu on võimatu normaalselt ühistransporti käima panna.

Eri liikumisviisid peavad üksteist toetama ja täiendama. Üks viis selleks on