Sellel suunal on ukrainlaste edasitung väidetavalt ka kõige edukam olnud. See selgitab ka venelaste kavatsust taaskord totaalset hävingut külvata.

Ukrainlased on sealkandis vabastanud mitu küla mõlemal pool jõekallast: Velõka Novosilka, Neskutšne, Makarivka, Stroroževe. Hoolimata mõningasest edust kutsuvad Ukraina ametnikud endiselt üles vaoshoitusele ja ettevaatlikkusele vasturünnakute kohta info jagamise suhtes. The Guardian kirjutab, et sotsiaalmeedias leviv pildi- ja videomaterjal hävitatud Ukraina tankidest ja soomukitest on ukrainlased närviliseks muutnud.