„On aga lubamatu süüdistada eksamite tulemustes õpilasi olukorras, kus ei kukkunud läbi mitte mõni üksik õpilane, vaid pool üheksandikest. See näitab koolipoolset tegemata tööd. Kas ei ole tagatud õpilastele piisavalt head tuge aine õppimiseks või ei tekita õpetaja õpilastes motivatsiooni õppida. Õpimotivatsioon ei ole midagi, millega sünnitakse või mida õpilane omal vabal tahtel pidevalt muuta saab, vaid midagi, mille peab tekitama õpilases õpetaja.“

Mul on kahju, aga ma olen sunnitud teatama, et teid on petetud – maailm ei tööta nii.

Muidugi saan ma suurepäraselt aru kust teie suhtumine pärit on. Ka mina oleks kooliõpilasena kindlasti soovinud oma ebaõnnestumised teiste kaela ajada.