Keskkonnaameti andmetel oli selle nädala esmaspäevaks Tallinna ohtlike jäätmete keskuse põlengukohalt ära veetud 251 tonni ohtlikke aineid sisaldavaid tahkeid jäätmeid ning 131 tonni ohtlikke aineid sisaldavaid kive ja pinnast. Kõik need jäätmed, kokku 382 tonni, olid veetud Tartusse ja antud üle Tartus Ravila tänavas asuvale Epler & Lorenzi ohtlike jäätmete käitluskohale.