Tallinna vangla uue korra järgi peavad vangid õhtuti oma kambris ise teleri välja lülitama. Varem ei tulnud neil seda teha, sest ööseks võeti kambritest vool ära.