Mis puudutab kaitseväe suutlikkust või mitte suutlikkust Eesti merealal veealuseid lõhkekehasid avastada, klassifitseerida, identifitseerida ja kahjutuks teha, pean vajalikuks juhtida tähelepanu sellele, et vastavalt Kaitseväe korralduse seaduse § 3 (1) 4’1 on kaitseväe ülesandeks lahingumoona kahjutuks tegemine sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis. Kaitseväele on selle ülesande täitmiseks antud vajalikud ressursid.