Samamoodi käitub automaks. Ta teab küll, mida ta tegema peab, see on ju väljatöötamiskavatsuses endaski kirjas: „ellu viia pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärki liikuda transpordisektori kasvuhoonegaaside heite olulise vähenemise suunas“. Tulemuseks peab olema autostumise vähenemine ning säästliku liikuvuse ja keskkonnasõbralikumate autode kasutamise osakaalu suurenemine.