Väidetavalt on Vene kindralstaap piirkonda juurde viinud või viimas õhudessantvägede üksuseid ja vähemalt kahe tankipolgu suurust operatiivreservi eesmärgiga taktikaline edu pöörata operatiivtaktikaliseks ning Ukraina kaitse läbi murda.

Kaks tankipolku on umbes 180 tanki, aga tankide arv võib olla sõdivates polkudes erinev, sõltuvalt sellest, millised on olnud kaotused ja kui palju tanke võimaldab nende tehniline seisukord lahingrivistusse panna. Üle kümne kaotatud tanki päevas näitabki, et venelased üritavad vastupealetungi vastupealetungi. Seda peaasjalikult Idarindel.