Seda kõike maalapi pärast, mis asub Pärnu jõe suudmes, mererannast laudpromenaadi kaugusel.

Viimaks ometi hakkab selguma, kes sõjast võitjana, kes kaotajana väljub.