Paralleelselt uuris sihtkapital aga ka kolme- ja enamalapselisi naisi ning selleks uuringuks Peterseni sõnul eetikakomitee luba vaja ei olnud. Selleks, mida teha lasterikaste perede uuringu andmetega, ootab Pere Sihtkapital hoopis andmekaitse inspektsiooni otsust. Mõlemad uuringud peatas mõttekoda aga möödunud laupäeval vahetult pärast seda, kui tuli välja, et uuringuid alustati õigusvastaselt. Mõttekojal oli plaanis uurida ka ühe- ja kahelapselisi peresid, aga need on alles ettevalmistamise faasis ja töörühmi pole kokku kutsutud.