Melitopol okupeeriti täiemahulise sõja alguspäevil ja sellest on venelastele tagalas palju abi olnud. Melitopolist läheb läbi oluline raudteesõlm, samuti suured maanteed, mida mööda liigutatakse rinnetele (ning Krimmi ja mujale okupeeritud aladele) kõike vajalikku.