Kõigi nende üksikute väiksena näivate objektide vahele on venelased rajanud labürintjaid kaevikuid, ehitanud üles tiheda jada kaitserajatisi, millest tuleb ukrainlastel läbi murda. Iga ülevõetud kaevikuliin on aga nüüd ukrainlaste kasutada ja annab tuge jätkuvaks edenemiseks.