Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts korraldas endi hulgas vene keele probleemi teemal küsitluse. Üle poole vastanutest, keda oli kokku 148, hindas oma vene keele tasemeks A1–A2. See tähendab, et saadakse hakkama igapäevastes suhtlusolukordades. Arsti töö aga hõlmab endas vestlusi, mis on tihti intiimsed ja nõuavad head keeleoskust.

Seejuures hindas suurem osa vastajatest oma enesekindlust venekeelse patsiendiga töötades madalaks või väga madalaks. „Arsti vastutada peaks olema ravikvaliteedi tagamine, kuid ilma adekvaatse tõlketa jääb paraku mulje, et ka võõrkeelse info mõistmine on arsti kanda,“ leiab selts.

113 arstitudengit andsid teada, et