Ründebrigaadi kirjelduse järgi on venelaste kaotused Andrijivkas suured nii inimjõu kui ka varustuse poolest. Samuti olevat Venemaa 72. üksik motolaskurbrigaad peaaegu täielikult hävitatud. Teiste hulgas likvideeriti Vene brigaadi luureülem.