Ühendkuningriigi päritolu tiibrakettide Storm Shadow löökidega purustati ajalooline Venemaa Musta Mere laevastiku peakorter Sevastoopolis. Surma sai Musta mere laevastiku juhataja admiral Viktor Sokolov ja veel 33 kõrgemat või vanemohvitseri.

Üle saja venelase sai vigastada, Vene vägede Zapporižja väegrupi juhataja kindralpolkovnik Aleksandr Romantšuk on raskes seisundis haiglas ja tema staabiülem kindralleitnant Oleg Tsekov on koomas.

Ukrainlaste eeskujulikult läbi viidud operatsioon on mõjusaks löögiks Vene vägede juhtimisele Lõunarindel, sest juhtkonna võtmeisikute, juhtimistaristu ja sidesüsteemide rivist välja viimine ühe raketirünnakuga lõhub lisaks juhtimise järjepidevusele ja kvaliteedile ka Vene vägede moraali.

Ukraina eriväelased planeerisid operatsiooni põhjalikult ning kujundasid tõhusaks löögiks lahinguvälja tasa ja targu. Ukraina hävitas järjekindlat Vene õhukaitset ja eelhoiatussüsteeme Krimmis, milleks kasutas nii raketilööke kui ka erioperatsioone.

Vene Musta mere laevastikule oleks pidanud olema ohu märgiks naftaplatvormide hõivamine, mille käigus ukrainlased asendasid venelaste paigaldatud sensorid enda omadega. Tänu sellele kahanes venelaste olukorrateadlikkus märgatavalt.