Seetõttu tegi Adosson Harju maakohtule ettepaneku vaadata üle 17. oktoobri ja 31. oktoobri istungite ajad.

„Minul isiklikult on seoses ühele teisele avaliku teenistuse ametikohale kandideerimisega neil kahel kuupäeval konkureeriv üritus ning ma olen siin menetluses üksi,“ rääkis Adosson sel teisipäeval toimunud istungil.

Kohtunik Kristina Väliste ei olnud prokuröri ettepanekuga päri. „Hetkel ma teie taotlust …