Tallinna Sadama kohtumenetluses süüdistust esindav prokurör peab kahel oktoobri istungipäeval olema töölt eemal, mistõttu teavitas ta juba aegsasti kohut ja menetlusosalisi plaanist taotleda kahe kohtuistungi tühistamist, et menetlusosalised saaksid oma plaane muuta ning et istungitele ei kutsutaks asjata tunnistajaid.