Minu seotus Eesti välisministeeriumiga eelneb iseseisvuse taastamisele. 1986. aastal nimetas Eesti peakonsul saadiku ülesannetes Ernst Jaakson mind Eesti aukonsuliks Los Angeleses. Seda ametit pean tänaseni. Käisin arvukatel iseseisvuse-eelsetel ja selle taastamisele vahetult järgnevatel kohtumistel New Yorgi peakonsulaadis. Mul on selle kohaga emotsionaalne side. Sellest hoolimata usun, et mu arvamus, et nii New Yorgi kui ka San Francisco peakonsulaat peaksid jääma avatuks, ei põhine emotsioonidel, vaid arusaamal, et see on Eesti huvides.