Tegemist on tööriistaga, mille abil saaks laenu andvad ettevõtted kontrollida, kas ja kui palju on laenu taotleval inimesel kohustusi teiste finantsasutuste ees. Registrile oleks juurdepääs vaid Finantsinspektsiooni tegevusluba omavatel pankadel ja krediidiandjatel. Et laenuandjatel on kohustus hinnata iga laenutaotleja kõiki kohustusi tervikuna, on taolise info avaldamine neile põhjendatud ka isikuandmete kaitse seisukohalt. Euroopa Liidus oleme jätkuvalt üks väheseid, kel puudub taoline register ja alternatiivsed võimalused kontrollida laenutaotlejate teisi finantskohustusi.