Inglaste allveerobot Argus seisab juba üle kahe aasta maksu- ja tolliameti kontrolli all. Magellan tahaks viia selle La Manche’i väina Kanalisaartele.

Välisministeeriumi strateegilise kauba komisjon aga keeldub andmast veoks vajalikku eriluba. Magellan pöördus allveeroboti vabastamiseks kaebusega Tallinna halduskohtusse.

Kohtunik Kadriann Ikkoneni arvates aeti talle Magellani poolt puru silma. Eelmisel nädalal tehtud vaheotsuses ütleb kohtunik kaebaja jutu kohta, et see „ei ole eluliselt usutav“.